SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania

 

DLA DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU

ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY

PANA LEK. MED. SŁAWOMIRA M. WYSOCKIEGO

 

Dyrekcja, Pracownicy i Mieszkańcy Domu Pomocy

Społecznej w Pleszewie pragną serdecznie podziękować

Panu i Personelowi szpitala za możliwość przeprowadzenia

badań RTG płuc w udostępnionym przez Państwa

ambulansie. Dzięki możliwości wykonania badań naszym Mieszkańcom mogliśmy zapobiec rozwojowi chorób płuc w

Naszym Domu.

 

                                                                                                Z wyrazami szacunku

                    Dyrektor

                                                                                                 mgr Grzegorz Grygiel

Pobierz plik.